ลูกวัยทารก

ดูแลลูกวัยทารก ให้ห่างไกลความเจ็บปวดทางใจดูแลลูกวัยทารก ให้ห่างไกลความเจ็บปวดทางใจ

ผู้ใหญ่ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดในวันนี้ หลาย ๆ คนเคยเป็นเด็กที่ผ่านความเจ็บปวดมาอย่างมากมาย ก่อเกิดกลายเป็นบาดแผลในจิตใจติดตัวมาจนกระทั่งกลายเป็นผู้ใหญ่ บาดแผลภายนอกเป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้ หาทางรักษาจัดการได้ แต่บาดแผลภายในจิตใจเป็นสิ่งที่ยากจะตรวจสอบ แต่ถึงกระนั้นก็เป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์ในหลาย ๆ ด้านอย่างแท้จริง ดังนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะเลี้ยงลูกน้อยให้โตมาเป็นเด็กที่มีความสุข มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความเข้าใจอย่างแท้จริงถึงความถูกต้อง ก็จะต้องใส่ใจในการเลี้ยงลูกให้มีความฉลาดทางอารมณ์ตั้งแต่วัยเด็กทารก  ซึ่งในบทความนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคการจัดการอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่เพื่อไม่ให้กระทบต่อลูกน้อยของคุณกัน เด็กทารกรับรู้ได้ถึงความเศร้า  บางพฤติกรรมของผู้ใหญ่ส่งผลต่อเด็กวัยแบเบาะได้อย่างที่คุณไม่รู้ตัว โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องประสบกับภาวะการหย่าร้าง จนกระทั่งกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องแบกรับทั้งความคาดหวังการหาเงินมาเลี้ยงลูก{...}

Read MoreRead More